Je leven verlichten is je bevrijden van emotionele reactiviteit,
uit de stroom van je gedachten en kunnen rusten in Aandacht.
 

Leven met Aandacht in Relaties

Ons leven bestaat voor een groot deel uit interactie met anderen. Essentieel voor ons overleven, maar zeker ook voor de vervulling van onze basisbehoeften aan waardering, (h)erkenning, veiligheid en geborgenheid. De lengte en hoeveelheid van onze relaties met anderen zijn echter geen garantie voor de kwaliteit ervan. In deze interactieve lezing gaan we op zoek naar een werkzame en praktische definitie van kwaliteit van relatie, hoe we die kunnen verhogen én onderhouden.