Deze website sluit op 15 juni. Relevante inhoud verhuist naar www.mindconsult.nu.

Agenda

3. Rusten in Aandacht (lezingen Verlicht Je leven!)

18 november 2018
n deze lezing verdiepen we ons in de inhoud, dynamiek en ontwikkelingsvraag van de 4e Fase van Bewustzijn Ontwikkeling - de Realisatie. De Realisatie Fase omvat én overstijgt de Psychologische en Existentiële ontwikkeling. De Realisatie Fase richt zich helemaal op de de natuur van onze geest, op de aard van de werkelijkheid.

Introductie Jaartraining Verlicht Je Leven

16 december 2018

 

Jaartraining Verlicht Je Leven

13 januari 2019
We werken vaak aan onszelf om ons verder te ontwikkelen en onze actuele en chronische problemen op te lossen. Het ontbreekt ons echter vaak aan voldoende inzicht in, en overzicht van ons gehele Pad van Ontwikkeling. Praktisch betekent het dat er grote kans is dat je niet op de het juiste moment, op het juiste niveau met de juiste visie en bijhorende technieken in aanraking komt. Bewustzijn Ontwikkeling is een unieke individuele zaak en omspant niet alleen het actuele moment van aanleiding, vraag of klacht, maar onze hele levensloop. Het is essentieel je actuele ontwikkelingsbehoefte te kunnen plaatsen in de juiste Fase om haar adequaat te kunnen beantwoorden. Zorgvuldigheid en volledigheid zijn in Bewustzijn Ontwikkeling belangrijker dan snelheid, want dat leidt makkelijk tot onvolledige ontwikkeling en stagnatie.